Съдържание на страницата

Списък на регулираните професии в България


по азбучен ред

Група Наименование
ЕПК
57(в)
57(г)
А
Адвокат
да да да
А
Акушерка
да да да
А
Архивист
да да да
А
Архитект
да да да
Б
Борден инженер (F/EL)
да да да
Б
Борден оператор - (F/OL)
да да да
Б
Борден радиооператор - (F/ROL)
да да да
Б
Борден съпроводител (F/CL)
да да да
В
Ветеринарен лекар
да да да
В
Ветеринарен техник
да да да
В
Вътрешен одитор в публичния сектор
да да да
Е
Екскурзовод
да да да
Ж
ЖП кантонер
да не да
З
Заварчик
да да да
З
Заварчик за извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор
да да да
З
Зъботехник
да не да
И
Инженер в геодезията, картографията и кадастъра
да да да
И
Инженер в инвестиционното проектиране
да да да
И
Инспектор по обществено здраве
да не да
И
Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства
да да да
К
Кинезитерапевт
не не да
К
Консултант по превоз на опасни товари с железопътен транспорт
да не да
К
Корабен електромеханик
да да да
К
Корабен електротехник
да да да
К
Корабен механик
да да да
К
Корабен моторист
да да да
К
Корабен радиоспециалист
да да да
К
Корабен рулеви
да да да
К
Корабоводител
да да да
Л
Лекар
да да да
Л
Лекар по дентална медицина
да да да
Л
Лекарски асистент
да не да
Л
Лица, извършващи техническо обслужване на ВС (AML)
да да да
Л
Локомотивен машинист
да не да
М
Маневрен стрелочник
да не да
М
Маневрист
да не да
М
Масажист (за лица с увредено зрение)
да не да
М
Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит
да да да
М
Машинист на велосипедни кранове
да да да
М
Машинист на енергийни котли
да да да
М
Машинист на железопътни кранове и други повдигателни съоръжения, монтирани на железопътни машини
да да да
М
Машинист на кабелни кранове, дерик кранове и други кранове със специална конструкция
да да да
М
Машинист на котли с високо налягане III, II и I степен
да да да
М
Машинист на котли с ниско налягане
да да да
М
Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, самоходни или несамоходни шасита
да да да
М
Машинист на кулокранове
да да да
М
Машинист на мостови и козлови кранове
да да да
М
Машинист на портални кранове
да да да
М
Машинист на щабелни кранове
да да да
М
Медицинска сестра
не да да
М
Медицински лаборант
да не да
М
Механик контактна мрежа
да не да
М
Механик осигурителна техника
да не да
М
Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори
да да да
Н
Началник влак
да не да
О
Одитор по смисъла на Закона за Сметната палата
да да да
О
Оператор на енергиен блок
да да да
О
Ортопедичен техник
да не да
О
Офицер за оперативно ниво на управление
да да да
О
Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили
да да да
О
Офицер за тактическо ниво на управление
да да да
П
Планински водач
не да да
П
Полетен диспечер (сътрудник по осигуряване на полетите) (FDL)
да да да
П
Помощник-фармацевт
да не да
П
Постови стрелочник
да не да
П
Прелезопазач
да не да
П
Преподавател по практика по специалностите от професионално направление "Здравни грижи"
да не да
П
Професионален пилот на вертолет (CPL(H))
да да да
П
Професионален пилот на самолет (CPL(A))
да да да
Р
Ревизор вагони
да не да
Р
Регистриран одитор
да да да
Р
Рентгенов лаборант
да не да
Р
Рехабилитатор
не не да
Р
Ръководител движение
да не да
Р
Ръководител полети (ATCL)
да да да
С
Стюард(-еса)(C/AL)
да да да
Т
Транспортен пилот на вертолет (CPL(H))
да да да
Т
Транспортен пилот на самолет (CPL(A))
да да да
Ф
Фармацевт
не да да
Ф
Фелдшер
да не да
Ф
Финансов инспектор
да да да
Щ
Щурман (борден навигатор) (F/NL)
да да да
Група Наименование
ЕПК
57(в)
57(г)