Съдържание на страницата

Списък на регулираните професии в България


по азбучен ред

Група Наименование
ЕПК
57(в)
57(г)
Ж
ЖП кантонер
да не да
З
Зъботехник
да не да
И
Инспектор по обществено здраве
да не да
К
Кинезитерапевт
не не да
К
Консултант по превоз на опасни товари с железопътен транспорт
да не да
Л
Лекарски асистент
да не да
Л
Локомотивен машинист
да не да
М
Маневрен стрелочник
да не да
М
Маневрист
да не да
М
Масажист (за лица с увредено зрение)
да не да
М
Медицински лаборант
да не да
М
Механик контактна мрежа
да не да
М
Механик осигурителна техника
да не да
Н
Началник влак
да не да
О
Ортопедичен техник
да не да
П
Помощник-фармацевт
да не да
П
Постови стрелочник
да не да
П
Прелезопазач
да не да
П
Преподавател по практика по специалностите от професионално направление "Здравни грижи"
да не да
Р
Ревизор вагони
да не да
Р
Рентгенов лаборант
да не да
Р
Рехабилитатор
не не да
Р
Ръководител движение
да не да
Ф
Фелдшер
да не да
Група Наименование
ЕПК
57(в)
57(г)