Съдържание на страницата

Списък на регулираните професии в България


по категории

Група Наименование
ЕПК
57(в)
57(г)
Архитектура и строителство
Архитект
да да да
Архитектура и строителство
Инженер в геодезията, картографията и кадастъра
да да да
Архитектура и строителство
Инженер в инвестиционното проектиране
да да да
Ветеринарна медицина
Ветеринарен лекар
да да да
Ветеринарна медицина
Ветеринарен техник
да да да
Здравеопазване
Акушерка
да да да
Здравеопазване
Зъботехник
да не да
Здравеопазване
Инспектор по обществено здраве
да не да
Здравеопазване
Кинезитерапевт
не не да
Здравеопазване
Лекар
да да да
Здравеопазване
Лекар по дентална медицина
да да да
Здравеопазване
Лекарски асистент
да не да
Здравеопазване
Масажист (за лица с увредено зрение)
да не да
Здравеопазване
Медицинска сестра
не да да
Здравеопазване
Медицински лаборант
да не да
Здравеопазване
Ортопедичен техник
да не да
Здравеопазване
Помощник-фармацевт
да не да
Здравеопазване
Преподавател по практика по специалностите от професионално направление "Здравни грижи"
да не да
Здравеопазване
Рентгенов лаборант
да не да
Здравеопазване
Рехабилитатор
не не да
Здравеопазване
Фармацевт
не да да
Здравеопазване
Фелдшер
да не да
Публична администрация
Архивист
да да да
Сигурност
Офицер за оперативно ниво на управление
да да да
Сигурност
Офицер за стратегическо ръководство на отбраната и въоръжените сили
да да да
Сигурност
Офицер за тактическо ниво на управление
да да да
Социални дейности и туризъм
Екскурзовод
да да да
Социални дейности и туризъм
Планински водач
не да да
Техника и технологии
Заварчик
да да да
Техника и технологии
Заварчик за извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор
да да да
Техника и технологии
Машинист на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит
да да да
Техника и технологии
Машинист на велосипедни кранове
да да да
Техника и технологии
Машинист на енергийни котли
да да да
Техника и технологии
Машинист на железопътни кранове и други повдигателни съоръжения, монтирани на железопътни машини
да да да
Техника и технологии
Машинист на кабелни кранове, дерик кранове и други кранове със специална конструкция
да да да
Техника и технологии
Машинист на котли с високо налягане III, II и I степен
да да да
Техника и технологии
Машинист на котли с ниско налягане
да да да
Техника и технологии
Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили, самоходни или несамоходни шасита
да да да
Техника и технологии
Машинист на кулокранове
да да да
Техника и технологии
Машинист на мостови и козлови кранове
да да да
Техника и технологии
Машинист на портални кранове
да да да
Техника и технологии
Машинист на щабелни кранове
да да да
Техника и технологии
Монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори
да да да
Техника и технологии
Оператор на енергиен блок
да да да
Транспорт
Борден инженер (F/EL)
да да да
Транспорт
Борден оператор - (F/OL)
да да да
Транспорт
Борден радиооператор - (F/ROL)
да да да
Транспорт
Борден съпроводител (F/CL)
да да да
Транспорт
ЖП кантонер
да не да
Транспорт
Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства
да да да
Транспорт
Консултант по превоз на опасни товари с железопътен транспорт
да не да
Транспорт
Корабен електромеханик
да да да
Транспорт
Корабен електротехник
да да да
Транспорт
Корабен механик
да да да
Транспорт
Корабен моторист
да да да
Транспорт
Корабен радиоспециалист
да да да
Транспорт
Корабен рулеви
да да да
Транспорт
Корабоводител
да да да
Транспорт
Лица, извършващи техническо обслужване на ВС (AML)
да да да
Транспорт
Локомотивен машинист
да не да
Транспорт
Маневрен стрелочник
да не да
Транспорт
Маневрист
да не да
Транспорт
Механик контактна мрежа
да не да
Транспорт
Механик осигурителна техника
да не да
Транспорт
Началник влак
да не да
Транспорт
Полетен диспечер (сътрудник по осигуряване на полетите) (FDL)
да да да
Транспорт
Постови стрелочник
да не да
Транспорт
Прелезопазач
да не да
Транспорт
Професионален пилот на вертолет (CPL(H))
да да да
Транспорт
Професионален пилот на самолет (CPL(A))
да да да
Транспорт
Ревизор вагони
да не да
Транспорт
Ръководител движение
да не да
Транспорт
Ръководител полети (ATCL)
да да да
Транспорт
Стюард(-еса)(C/AL)
да да да
Транспорт
Транспортен пилот на вертолет (CPL(H))
да да да
Транспорт
Транспортен пилот на самолет (CPL(A))
да да да
Транспорт
Щурман (борден навигатор) (F/NL)
да да да
Юридически и счетоводни дейности
Адвокат
да да да
Юридически и счетоводни дейности
Вътрешен одитор в публичния сектор
да да да
Юридически и счетоводни дейности
Одитор по смисъла на Закона за Сметната палата
да да да
Юридически и счетоводни дейности
Регистриран одитор
да да да
Юридически и счетоводни дейности
Финансов инспектор
да да да
Група Наименование
ЕПК
57(в)
57(г)